08.02.2023
Nawigacja


Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej w ZajeziorzuEdukacja na czasie
Stowarzyszenie Na Rzecz Pełnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Edukacja na czasie!
Cele projektu:
Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Zajeziorzu poprzez:
· wyposażenie sali TIK,
· udział 85 uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe,
· udział 40 uczniów ze specjalnymi potrzeb edukacyjno- rozwojowymi w indywidualnym wsparciu,
· udział 34 uczniów w doradztwie edukacyjno- zawodowym,
· zdobycie nowych kwalifikacji przez 19 nauczycieli do 31.VIII.2023.
Planowane efekty:
· 1 szkoła doposażona w sprzęt do TIK
· 85 uczniów objętych wsparciem w programie
· 19 nauczycieli objętych wsparciem w programie
Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji zadań:
1.KOMPETENCJE KLUCZOWE I UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNE - obejmuje doposażenie sali TIK, prowadzenie zajęć metodą projektu edukacyjnego oraz wyjazdy edukacyjne do Torunia i Bydgoszczy.
2.SPECJALNE POTRZEBY ROZWOJOWE I EDUKACYJNE - obejmuje zakup sprzętu i pomocy, realizację indywidualnych porad i warsztatów dla uczniów. W proces zostaną włączeni rodzice.
3.WYBÓR ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA I ZAWODU - obejmuje indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe dla klas VII i VIII.
4.METODA EKSPERYMENTU W PRZEDMIOTACH MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH - obejmuje doposażenie sali w pomoce dydaktyczne, prowadzenie zajęć metodą eksperymentu, wyjazdy do miejsc realizujących zajęcia eksperymentalne na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.
5.KOMPETENCJE NAUCZYCIELI - obejmuje udział nauczycieli w kursach/studiach podyplomowych mających na celu podniesienie kwalifikacji/kompetencji zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
Wartość projektu:
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 394 431,99 zł.
Łączna wartość projektu: 464 037,64 zł.
Dokumenty do pobrania:
Ulotka projektu
Dokumenty rekrutacyjne
Edukacja na czasie

Edukacja na czasie
Nakarm dziecko

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
833,389 unikalne wizyty