24.05.2022
Nawigacja


Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej w ZajeziorzuRODO - Klauzula Poufności
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana /Pani danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018r.
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot: Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu z siedzibą Zajeziorze 38, 87-620 Kikół.

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunków umownych pomiędzy Panem/Panią a Szkołą, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu z siedzibą Zajeziorze 38, 87-620 Kikół, 4.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową w Zajeziorzu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zajeziorzu), ), w tym podmioty realizujące dla szkoły usługi wspierające jej statutową działalność, które przetwarzają dane w imieniu szkoły jako ich administrator. Przykładem takiego podmiotu jest dostawca systemu dziennika elektronicznego.

4. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej w Zajeziorzu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Zajeziorzu za pomocą adresu e-mail: inspektorspzajeziorze@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 609 516 900.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji ustalenia, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym jednocześnie jest związane z realizacją ustaleń zawartych nawiązanym stosunkiem prawnym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków.
Edukacja na czasie

Edukacja na czasie
Nakarm dziecko

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
743,792 unikalne wizyty