24.01.2022
Nawigacja


Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej w ZajeziorzuProjekt pod tytułem Innowacyjna edukacja
Informacja o projekcie:
Od 1 kwietnia 2019 r. realizujemy projekt pt. Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Zajeziorzu:
Cele projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Zajeziorzu poprzez:
wyposażenie i adaptację sal,
udział 70 uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne,
udział 21 uczniów w poradach i warsztatach związanych ze specjalnymi potrzeb edukacyjno-rozwojowymi,
udział 16 uczniów w doradztwie zawodowym oraz
zdobycie nowych kwalifikacji przez 17 nauczycieli do 30.06.2020r.
Planowane efekty:
Szkoła zostanie lepiej wyposażona w sprzęty i pomoce dydaktyczne, nauczyciele podniosą kwalifikacje dzięki udziałowi w szkoleniach i studiach podyplomowych, a uczniowie podniosą swoje umiejętności, wiedzę dzięki realizacji interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych oraz wyjazdom edukacyjnym na terenie województwa kujawsko- pomorskiego. Głównym efektem będzie wysoka jakość kształcenia uczniów w Szkole Podstawowej w Zajeziorzu.
Wartość projektu:
603 255,19 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 512 745,19 zł.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/RR/2019

Załączniki

Załącznik nr 4

Edukacja na czasie

Edukacja na czasie
Nakarm dziecko

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
724,348 unikalne wizyty