RODO

Dyrektor – dyrektor@spzajeziorze.pl
Wicedyrektor – wicedyrektor@spzajeziorze.pl
Sekretariat – sekretariat@spzajeziorze.pl
Księgowość – ksiegowosc@spzajeziorze.pl
Inspektor Danych Osobowych – ido@spzajeziorze.pl
Skip to content