blog

Karta rowerowa 2023/2024

Uczniowie klasy czwartej ubiegają się o uzyskanie karty rowerowej. Zaliczyli już test z wiadomości teoretycznych i technicznej obsługi roweru, następnie wykazywali się umiejętnościami praktycznymi z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.

Skip to content