blog

Nagroda Starosty Lipnowskiego

Dnia 09.03.2024 roku Zarządowi Stowarzyszenia Na Rzecz Pełnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży reprezentowanego przez Panią Prezes Ewę Żuchowską została wręczona Nagroda Starosty Lipnowskiego, jako wyraz szczególnego wyróżnienia za całokształt działalności w dziedzinie: nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz promocję Powiatu.

Pragniemy zatem serdecznie podziękować za to wyróżnienie. Szczególnie nam miło, iż podczas spotkania z okazji uroczystości 25 lecia Powiatu Lipnowskiego zostaliśmy zaprezentowani słowami:

Dzięki działalności Stowarzyszenia i istnieniu Szkoły Podstawowej w Zajeziorzu jej Uczniowie, Absolwenci i ich rodzice zbudowali wspaniałą, zżytą lokalną społeczność, która może być stawiana innym za przykład lokalnego patriotyzmu i dbałości o rozwój swojej Małej Ojczyzny”.

Skip to content