blog

Podziękowania dla Starosty Lipnowskiego Pana Krzysztofa Baranowskiego

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Pełnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży składa serdeczne podziękowania Staroście Lipnowskiemu Panu Krzysztofowi Baranowskiemu za przekazanie darowizny rzeczowej w postaci samochodu osobowego. W styczniu otrzymaliśmy także wsparcie w formie sprzętu AGD do codziennego użytku szkoły. Ofiarowana pomoc jest wyrazem życzliwości i zrozumienia potrzeb naszej placówki. Do podziękowań dołączają się Pan Dyrektor oraz Rada Rodziców.

Skip to content