blog

Pasowanie na ucznia 2023

Dnia 24.10. 2023 roku odbyło się ślubowanie uczniów klasy 1. Pierwszoklasiści zostali uroczyście przyjęci do grona uczniów naszej szkoły. Wzorowo recytowali wiersze, radośnie i donośnie śpiewali piosenki. Z dumą złożyli ślubowanie, z uśmiechem i nieskrywanym przejęciem przyjęli gratulacje od p. Dyrektora. Serdecznie dziękujemy p. Józefowi Predenkiewiczowi, Wójtowi Gminy Kikół oraz p. Agnieszce Pawłowskiej – Inspektorowi ds. Oświaty za obecność oraz piękne upominki. Podziękowania składamy także Zarządowi Stowarzyszenia Na Rzecz Pełnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży oraz Radzie Rodziców w składzie p. Jadwidze Żurawskiej oraz p. Agacie Pipczyńskiej za wsparcie oraz piękne przywitanie dzieci w gronie uczniów naszej szkoły. Po oficjalnych uroczystościach była też chwila na wspólne świętowanie w gronie rodziców, zaproszonych gości i nauczycieli.
Serdecznie gratulujemy i witamy w naszym gronie!
Skip to content